Průhledná protihluková bariéra

Akusticky pohltivý protihlukový panel určený pro dopravní stavby nabízí možnost průhledu a svou strukturou podporuje životní prostředí.

S nárůstem dopravy jsou silnice výrazným zdrojem hluku, který je podstatnou složkou negativního dopadu na životní prostředí a v jejich blízkosti se snižuje životní komfort obyvatel.

Standardním opatřením, které omezuje šířící se hluk, jsou protihlukové stěny, které jsou však většinou neestetické a navíc i netransparentní a neumožňují výhled do krajiny.

Proto jsme se rozhodli přijít na trh s akusticky pohltivým protihlukovým panelem s možností průhledu.