Hlukové studie

Na základě vstupní dokumentace, legislativních požadavků a požadavků zákazníka zpracováváme hlukové studie. Tyto studie se týkají především posouzení šíření hluku z: