Design akustických prvků

Vedle standardních systémových řešení dokážeme zpracovat originální designový návrh prostoru s využitím inovativních akustických prvků na míru. Vytvořením uceleného akusticky funkčního interiéru se daný projekt identifikuje od ostatních a získává tím na hodnotě. Jsme schopni na základě vstupních informací vytvořit výslednou vizualizaci prostoru.