Průhledná protihluková bariéra

 

Akusticky pohltivý protihlukový panel určený pro dopravní stavby nabízí možnost průhledu a svou strukturou podporuje životní prostředí.

S nárůstem dopravy jsou silnice výrazným zdrojem hluku, který je podstatnou složkou negativního dopadu na životní prostředí a v jejich blízkosti se snižuje životní komfort obyvatel.

Standardním opatřením, které omezuje šířící se hluk, jsou protihlukové stěny, které jsou však většinou neestetické a navíc i netransparentní a neumožňují výhled do krajiny.

 

Proto jsme se rozhodli přijít na trh s akusticky pohltivým protihlukovým panelem s možností průhledu.

 

Akusticky pohltivého protihlukového a průhledného panelu  bylo docíleno konstrukcí tzv. resonančních obvodů tvořených transparentními deskami z organického skla Plexiglas. Příspěvkem pro životní prostředí je průhledný nástřik bariéry nanočásticemi TiO2, který ničí mikroorganismy, plísně a bioaerosoly, neutralizuje zápach a alergeny, rozkládá organické molekuly na vodu a CO2, rozkládá NOx, VOC a SO2. V jednom kroku tak získáváme transparentní akustickou bariéru se samočistícím povrchem a současně
ekologickou čističku okolního vzduchu.

BARIÉRA získala mezinárodní ocenění VINCI INNOVATION AWARDS 2015.